Reisvoorwaarden

1.1 AANBETALING

Na aanmelding voor een workshop dient binnen 14 dagen na ontvangst 25% van de factuur als aanbetaling te zijn voldaan.

1.2 RESTERENDE BETALING

De overige 75% van de factuur dient uiterlijk 3 maanden voor de startdatum van de workshop te zijn voldaan.

1.3 EENPERSOONSKAMER TOESLAG

Wanneer de deelnemer wilt overnachten op een eenpersoonskamer tijdens de workshop, zal dit kunnen mits beschikbaar en in overleg met een nader te bepalen toeslag.

1.4 PRIJSVERHOGINGEN BIJ DERDEN

Onvoorziene veranderingen in onder andere brandstofkosten, btw-wijzigingen, waardewisselingen van valuta, etc. zullen worden doorberekend aan de deelnemer.

2.1 WIJZIGING VAN DEELNEMER

Het is mogelijk voor een deelnemer om zijn/haar workshopplek over te dragen aan een andere persoon, mits de andere persoon voldoet aan alle voorwaarden die aan de workshop zijn verbonden. De deelnemer wordt verzocht om de wijziging uiterlijk 7 dagen voor aanvang kenbaar te maken.

2.2 ANNULERING

De deelnemer kan de reis op elk moment schriftelijk opzeggen. De datum waarop de opzegging wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging.

2.3 ANNULERINGSKOSTEN

De volgende bedragen zijn van toepassing bij een annulering.

  • Tot en met 90 dagen voor vertrek: de aanbetaling.

  • Vanaf 89 dagen tot en met 31 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom.

  • Vanaf 30 dagen tot en met 15 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom.

  • Vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.

3.1 PROGRAMMAWIJZIGING

Het kan zijn dat het programma gewijzigd wordt en dit kan gebeuren tíjdens de workshop, door bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere externe factoren. Dit zal wanneer mogelijk in overleg met de deelnemers gebeuren en kan geen restitutie van de gemaakte kosten door de deelnemers tot gevolg hebben.

3.2 OPZEGGING VANUIT DE ORGANISATIE

De organisatie kan de reis uiterlijk 30 dagen voor aanvang opzeggen zonder schadevergoeding in geval van overmacht en buitengewone omstandigheden en wanneer het aantal aanmeldingen minder is dan het minimumaantal.

3.3 TERUGBETALING GEMAAKTE KOSTEN

De organisatie zal in bovenstaande situaties de betaalde investering van de deelnemers uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen. Hieronder vallen niet de kosten die gemaakt zijn voor diensten zoals materiaal, verzekering, vliegtickets, etc.

3.4 BEËINDIGING DOOR TOEDOEN VAN DE REIZIGER

Wanneer de deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde eisen of wanneer onjuiste informatie is verstrekt over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen, of wanneer de deelnemer ongeoorloofd gedrag vertoont tijdens de workshop heeft de organisatie het recht om deelname voor de betreffende deelnemer te beëindigen.